Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zer

17 Ocak 2023

     Altın. Farsça ve Kürtçe zer (=altın) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Kürtçe zer/zêr (=sarı) ve Farsça zerd (=sarı) sözcüklerine dayanmaktadır. Farsça zerd (=sarı) ile zer (=altın) sözcükleri de aynı köktendir. Pehlevice zar (=altın) şekli biliniyor. Avestaca zairi sözcüğüyle bağlantılı olarak zaranya ‘altın’ karşılığındadır. Avestaca zairata (=sarı) sözcüğüne dayanmaktadır. Pehlevice zart ‘sarı’ demektir. Tacikçe ‘altın’ karşılığında zar, ‘sarı’ karşılığında zard deniliyor. Beluçça zer ‘altın’dır. Sırpça zérger (=kuyumcu) sözü İrani Dillerle ilişkilidir.