Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zerdali

28 Temmuz 2o21

     Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetişen bir küçük çeşidi. Farsça zerd (=sarı) ve ālū (=erik) sözlerinden oluşmuştur. Farsça zerdālū  Türkçede zerdali şekliyle dile getirilmiştir. ‘Kayısı’ya Kazakça ve Özbekçe örik, Kırgızca örük, Türkmence erik denilmektedir. Azeriler ‘kayısı’ya gaysı ve erik diyorlar. Buna karşılık Kürtçede hirog (=kayısı) sözü telaffuz ediliyor.