Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zerrin

15 Eylül 2020

     Altından yapılmış veya altın gibi sarı ve parlak olan, altınsı, altın gibi. İranî Dillerde zer (=altın) sözü ‘sarı’ karşılığındaki zer/zerd ile aynı kökten türetilmiştir. Avestaca zairi ile bağlantılı olan zaranya (=altın) sözü bulunuyor. Pehlevice zar, zarin ve Beluçça ve Afganca zar ‘altın’ diye biliniyor. Kürtçe zêr (=altın) ve zer (=sarı), Farsça zer, zerin (zerrin) ve zerni kelimeleri ‘altın’ ile ilgilidir. Ossetçe/Alanca zerine sözü de ‘altın’ demektir.

    Türkçedeki sarı kelimesinin de Avestaca zairita (=sarı) kelimesinden kaynaklanmış olduğu görüşündeyim.  Avestaca zairita (=sarı) kelimesiyle bağlantılı olarak Kürtçede zer (=sarı), zeri (=sarışın, altınsı) ve zerîn (=altın gibi) sözleri kullanılıyor. Türkçede kadın şahıs adı olarak bilinen Zerrin adının, Farsça ve Kürtçe zerin (=altınsı, altın gibi) sözüne dayandığı anlaşılmaktadır.