Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zevahir

7 Ağustos 2021

     Dış görünüş, dış yüz. Arapça ẓāhir’in çoğulu ẓevāhir’dir. Arapça zāhir, zuhūr’dan türetilmiştir. Arapça zuhūr ‘görünme, meydana gelme’dir. Zāhir ise ‘görünen, görünücü’dür. Zevāhir ‘dış görünüş, dış yüz’ olarak biliniyor. Zevahiri kurtarmak ‘bir işi gereği gibi değil görünüşü kurtarmak için yapmak’tır.