Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeval

31 Mayıs 2021

     Yok olma, sona etme, yok edilme, zāil olma, ortadan kalkma, bozulma, kaybolma, kötü bir duruma düşme; suç, kabahat, yerinden ayrılıp gitme; suç, kabahat, sorumluluk; Güneş’in dik geldiği vakit. Aynı karşılıktaki Arapça zevāl kelimesinden geliyor. Arapça zeval sözü Farsça ve Kürtçede de yer etmiştir. Zeval bulmak, ‘bozulmak, yok olmak, çökmek’; zeval vakti ‘öğle zamanı’ demektir. Arapça zevalî ‘zaval ile ilgili, zevale ilişkin’dir. Bkz. Zavallı.