Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zevce

23 Temmuz 2021

     Bir erkeğin nikâhlı eşi. Arapça zevc (=eş, çift, çiftin teki) sözcüğünden geliyor. Kocadan ayırmak için evli kadına zevce denilmiş. Kur’an’da hem evli kadın hem de evli erkek için zevc kelimesi kullanılmış. İkisi birden zevceyn, çoğul şekli ise ezvāc olarak nakledilmiştir. Bu sözlerin Arapça zvc kökünden türetildiği anlaşılıyor. Kürtçe zevac/zewactî (=evlenme, evlilik) kelimesi Arapçadan aktarılmıştır. Kürtçe zewc (=koca), zewce (=evli kadın), zewıcî (=evli), zewıcin (=evlenmek) ve zewıcandın (=evlendirmek) kelimeleri Arapça zvc köküyle bağlantılıdır.