Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zeydan

10 Mayıs 2023

Orta Doğu’da kullanılan erkek şahıs adlarındandır. ‘Fazlalık’ veya ‘fazladan doğan çocuk’ karşılığında kullanılmış olmalıdır. Bir Kürt aşiretiyle Yemen vilayetinde bir Arap taifesinin adı. Zeydan adındaki -dan son eki Farsça ve Kürtçede ‘-lık, -lik’ karşılığındadır: çay-dan (=çaylık) gibi. Zey(de)-dan şekline dayanmış olabilir. Ancak bu şekilden emin değilim. ‘Fazla, çok’ karşılığındaki Arapça ziyade ve Kürtçe zêde sözcükleriyle bağlantılıdır.