Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeynel

10 Kasım 2021

     Erkek şahıs adlarından. Hz. Hüseyin’in oğlu Zeyn’el-Âbidin’in adındaki Zeyn’el ifadesinden gelmektedir. Zeyn’el Âbidin’in annesi Sasani şahı III. Yezdigirt’in kızı Bibi Şehr-banū idi. Hz. Hüseyin ile evlenen Bibi Şehr-banū’dan dolayı peygamber soyunun İran coğrafyasıyla akrabalık ilişkileri tesis edildi. İranlılar Hz. Muhammed’e Farsça peygamber (=haber getirici, Tanrı’dan mesaj getiren) demeye başladı. Arapçada zeyn ‘süs, bezek, ziynet’ demektir. Zeynel adı zeyn kök sözcüğüne dayanıyor.