Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zeyrek

28 Mart 2023

     Anlayışlı, zeki, aklı başında; uyanık. Aynı karşılıktaki Farsça ve Kürtçe zîrek sözcüğünden. Pehlevice zirak (=bilge, akıllı, bilgili) sözcüğüne dayanmaktadır. ’Aktif, canlı, hızlı’ karşılığındaki Eski Farsça jirá ve Avestaca jira sözcükleriyle bağlantılıdır. Afganca zir (=acele, çabuk) ve Ermenice zir (=akıllı, azimli) sözcükleri de aynı köktendir. Sırpçaya da intikal ederek bu dilde zéjrek (=akıllı, zeki) şekliyle biliniyor. Özbekçe ziyräk, Tatarca ve Başkırtça ziräk ve Uygurca zeräk, Kazakça zerek, Kırgızca zirek.