Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zıbarmak

6 Mayıs 2024

   Yatmak, uyumak, bir köşeye çekilip uzanmak, çok içip sızmak. Bu sözcüğün kökeni açık değildir. Ancak Türkmence zeper (=zarar, ziyan, hasar, örselenme) sözcüğüyle bağlantılı olması mümkündür. Bu sözcük argoda ‘gebermek’, ‘ölmek’ karşılığındadır.