Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zibidi

8 Mart 2020

     Türkçede farklı içeriğiyle kullanılan zibidi sözü genellikle toplumun yadırgadığı şekilde giyinip süsülenen erkekleri ifade ediyor.. Bu sözün Farsça zibiden (=yakışmak, yaraşmak, uymak) sözünden türetimiş olduğunu sanıyorum. Farsça zîbîden yükleminin ise aynı dildeki zib (=süs, ziynet) ve zîbâ (=yakışıklı, süslü) kelimeleriyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Farsçada zibende (=süslü, yakışıklı, ziynetli) kelimesinin Türkçedeki zibidi sözüne yol açtığını sanıyorum. Zibidi sözü olumsuz açıdan söylenmektedir. Kendine bir şeyler yakıştıran yakışıklı her insana zibidi denilebilir mi? Bununla birlikte, Farsçada ziben (=dünyaya rağbet etmeyen kişi) sözü de bulunmaktadır.

     Kürtçe sıpındi ise ‘soytarı, terbiyesiz kimse’leri belirtmektedir. Türkçede kullanılan zibidi sözü sıpındi ile bağlantılı olabilir. Akadca isḫappum (=terbiyesiz, yaramaz, adi) sözüyle sıpındi arasında s ve p harflerinin ötesinde gözle görülebilen bir bağlantı belirlenememektedir.