Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zibidi

8 Mart 2020

     Türkçede farklı içeriğiyle kullanılan zibidi sözü genellikle toplumun yadırgadığı şekilde giyinip süslenen erkekleri ifade ediyor. Bu sözün Farsça zibiden (=yakışmak, yaraşmak, uymak) yükleminden türetilmiş olduğu anlaşılıyor. Farsça zîbîden yükleminin ise aynı dildeki zib (=süs, ziynet) ve zîbâ (=yakışıklı, süslü) sözcükleriyle ilişkili olduğu görülüyor. Farsça zibende (=süslü, yakışıklı, ziynetli) ile Türkçedeki zibidi sözcükleri eş kökenlidir. Zibidi sözü olumsuz açıdan söylenmektedir. Kendine bir şeyler yakıştıran yakışıklı her insana zibidi denilmiyor. Bununla birlikte, Farsçada ziben (=dünyaya rağbet etmeyen kişi) sözcüğü de bulunmaktadır.