Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zifos

6 Temmuz 2021

     Yerden sıçrayan çamur. İbranice zepeth (=zift, çamur) ve Akadca zibtu (=zift) sözleriyle bağlantılıdır. Çağdaş Yunancada zifos sözüyle karşılaşmadım. Zifos sözünün Eski Yunanca zóphos (=karanlık) sözüyle ilişkili olduğu kanısındayım.