Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zifos

6 Temmuz 2021

     Yerden sıçrayan çamur. İbranice zepeth (=zift, çamur) ve Akadca zibtu (=zift) sözleriyle bağlantılıdır. Çağdaş Yunancada zifos sözüyle karşılaşmadım. Zifos sözünün Eski Yunanca zóphos (=karanlık) sözüyle ilişkili olduğu kanısındayım.