Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zikir

14 Ocak 2024

     Anma, adını söyleme, yâd etme, hatıra getirme. Kalp ile zikir bir şeyi akla getirme, hatırlama; dil ile zikir bir ismi telaffuz etmektir. Arapça ẕikr (=anma, hatırlama; ifade etme) sözcüğünden. Çoğulu ezkār’dır. İslamda Tanrı’nın adının yüksek olmayan bir sesle ve gizlice zikredilmesi emredilmiştir (Kur’ān, VII/55,205). Akadca zakārum (=anma, adlandırma, isim verme) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Akadca zikru (=ad, isim; ün, şöhret; söz, konuşma) sözcüğünden kaynaklanıyor. İbranice zikr (=anımsama, hatırlama) sözcüğü de aynı köktendir. Sırpçaya da intikal ederek zikir (=topluca Tanrı’nın adını anma) sözcüğüyle ifade ediliyor.