Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zıkkım

6 Ağustos 2021

     Zehir, ağı. Arapça zaḳḳūm sözünden. Arapça zaḳḳūm ‘zakkum ağacı, ağı/ağu ağacı; zehirli bir ağaç, cehennemde yetişen bir ağaç, cehennemliklerin yemeği’ diye biliniyor. Arapça zkm köküyle ilişkili kılınsa bile zaḳḳūm sözü morfolojik olarak Akadcadan gelmiş gibidir. Eski Semitik Dillerde zaḳḳūm sözünün kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Araplardan İspanyollara geçerek zakkoum oil-plant diye belirtilmiştir. Kürtçede zıḳḳūm sözü Türkçede yaygın olarak zıkkım şeklini almıştır. Kürtçe zıḳḳūmê marê ḱür (=kör kılanın zehiri) sözü birilerine öfkelenildiğinde söylenmektedir. Türkçede bu söz zıkkımın kökü diye dile getiriliyor. Kürtçede zakkum ağacına zıḳūm denilmektedir. Türkçeye yakın olan bir kısım Asya Dillerine de intikal etmiştir. Zıkkım karşılığında Uygurca zakkum, Türkmence zakgūn, Özbekçe zeḳḳum ve Azerice zaggum şekliyle ifade ediliyor.