Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zinde

17 Aralık 2020

     Dinç, canlı, enerjik, aktif, faal. Farsça zend (=büyük, kuvvetli, güçlü) kelimesi Eski Farsça jantú (=yaratık, insan, canlı) ile bağlantılı olmalıdır. Zend sözüyle ilişkili Farsça zinde (=canlı, dinç, aktif) sözcüğü kullanılmaktadır. Aynı dilde zinde-gân (=canlılar, diriler), zinde-dil (=yüreği canlı olan, uyanık), zindedâr (=gece uyumayan, uyanık kalan), zinde-bâd (=yaşasın) ve zindegî (=canlılık, dirilik) gibi sözler telaffuz ediliyor. Kürtçe zinde veya zindî sözcükleri de ‘canlı’ karşılığındadır. “Sanma ki ol odur ve benim ben/ Bir canda zindedir iki ten” (Fuzûlî). Birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu coğrafyasını yıkıma uğratan yöneticilerden son derece rahatsız olan Mehmet Akif’in, şu dizeleri ahalide ‘zinde’ bir durumun olmayışına göndermedir: “Bet beniz sapsarı bî çârelerin hepsinde/ Ne olur bir kişi olsun görebilsem zinde”.