Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zıpka

19 Kasım 2023

     ZIPKA (I) Karadeniz kıyısı halkının giydiği bir çeşit dar pantolon. Halk arasında zıvka, zivka, zıvga, zivga ve zipka şekilleriyle de kullanılmaktadır. Pars Tuğlacı bu sözcüğü Rusça zipun > zipkunka> zipka dönüşümüne dayandırıyor. İsmet Zeki Eyuboğlu Rusça zıpun sözcüğünü ‘şayaktan yapılmış giysi’ olarak aktarmaktadır. Bu sözcükten zıpkunka ve zıpka şekillerine dönüştüğü görüşündedir. Alman dilbilimci Uwe Bläsing ise Abazaca adza (=dar) ve áykva (=pantolon) sözcüklerinden türetilen adzıykva (=dar paçalı pantolon) sözcüğüyle ilişkilendirmektedir.

     ZIPKA (II) Ucuna doğru daralan bir çeşit biçerdöver ikili bıçağı da zıpka adıyla bilinmektedir. Adının kökeni ZIPKA (I) ile ilişkilidir.