Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zıpkın

30 Kasım 2022

     Büyük balıkları vurup çekmeye yarayan ucu çengelli bir tür kargı. Orta Çağda Kıpçakçada sıpkun şekliyle ifade edilmiştir. Sapkın şeklinden dönüştüğü sanılmaktadır. Türkçe sap (=takmak, dikmek) sözcüğüne -kın eki eklenerek türetilmiştir. Moğolcada sibegen sözü aynı karşılıkta kullanılmaktadır. Türkçeye yakın dillerde zıpkın sözü yaygın değildir. Söz konusu dillerde aynı karşılıkta garpun veya gorpun gibi sözler kullanılmaktadır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde zıpkın veya sapkın gibi sözler yer almıyor.