Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zira

5 Ağustos 2021

     Çünkü, şundan dolayı ki, bundan ötürü, öyle ki. Aynı karşılıktaki Farsça zîrā sözünden. Farsça zîrā sözünün Farsça zîr (=alt; temel) sözcüğüne dayandığını sanıyorum. Zira sözüyle bir alt temellendirme bir başka ifadeyle gerekçe öne sürülmektedir.