Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zırnık

6 Temmuz 2021

     Arsenik, zehirli bir madde. Aynı karşılıktaki Farsça zernîḫ sözünden alınmadır. Arapçaya geçerek zernîḳ şekliyle telaffuz edilmiştir. Sarımtırak rengi nedeniyle Farsça zernîḥ denildiği görüşündeyim. Farsça zerd ve Kürtçe zer sözleri ‘sarı’ karşılığındadır. Kürtçe zırnıḳ veya zırnıḥ şekilleri Azericede zırnıḥ olarak yer etmiştir. Türkmencede zerre diye dile getiriliyor. Türkçede zırnık koklatmamak ‘en ufak bir şey vermekten kaçınmak’tır. Bir başka ifadeyle zırnık vermemek’tir. Zırnık sarısı ‘turuncuya çalar sarı renk’tir.