Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zirve

6 Temmuz 2021

     Doruk, tepe; üst aşama, en yukarı, en yüksek, dağın en yüksek tepesi. Arapça ẕirve (=doruk, tepe; deve hörgücü) sözünden alınmadır. Azericede de zirve şekliyle telaffuz ediliyor. Bir devletin üst yönetiminde bulunanların yaptığı toplantıya da zirve veya zirve toplantısı denilmektedir. Buna bazen zirve konferansı da deniliyor.