Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zıvana

17 Aralık 2020

     Farsça zebāne (=terazi ve benzer aletlerin dili) sözünden. Tütün çubuğu imamesinin geçirildiği içi delikli mil. Değirmen taşının ortasında kutup işlevine sahip kazık. Makaranın ortasından geçirilen mil. Birbirine geçişmeyi sağlayan araç gereç deliği. Bir parçanın ötekine geçişmesini sağlayan girinti ve çıkıntılar. Girintiler dişi zıvana, çıkıntılar erkek zıvana diye algılanmıştır. Farsça zebāne (=dil gibi olan şey) sözü Farsça zeban (=dil) kelimesiyle bağlantılıdır. Farsça zeban ve Kürtçe zıman (=dil) kelimesi Sumerce eme (=dil) ve zib (=konuşma, söz söyleme) sözlerinden kaynaklanmıştır. Kürtçe zıwane veya zımane şekliyle biliniyor. Söz konusu kelime, Türkçede zıvana olarak yer etmiştir. Ayrıca, Türkçede zıvanadan çıkmak deyimi, ‘çok öfkelenmek’ diye biliniyor.