Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zombi

5 Temmuz 2021

     Hortlak, ölü gibi hareket eden kimse, ruh, doğaüstü güçlerle canlanan ceset, ölüleri dirilten doğaüstü kuvvet, uyuşuk kimse. Aynı karşılıktaki İngilizce zombie (zombi) kelimesiyle bağlantılıdır. İngilizce zombie aynı karşılıktaki Yunanca zómpi sözüyle aynı köktendir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Batı Afrika bölgesinde Kikongo Dilinde zumbi (=fetiş) ve Kimbundu Dilinde nzambi (=Tanrı) sözlerinden kaynaklanmış olabilir. Önceleri bir yılan Tanrı’sının adıydı. Sonraları İspanyolcada ‘gölge, hayalet’ karşılığındaki sombra kelimesiyle müşterek münasebet içinde varsayılmış. Yine de İspanyolca zombi sözü kullanılmış. Almanca Zombie, Portekizce zumbi, Rusça zombi, İtalyanca, Romence, Flemenkçe ve Hollandaca zombie, Fransızca zombi.