Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoraki

6 Temmuz 2021

     İstemeyerek, zorla, zor yoluyla, zor kullanılarak, kerhen cebren. Kürtçe zor (=cebir, güç, kuvvet) ve ‘a’ kaynaştırma ve -ki ekiyle oluşturulmuştur. Kürtçe zoraki (=zorla, cebren) sözü Osmanlıca ve Türkçeye geçmiştir. Zor sözcüğü Avestaca zāvar (=güç, kuvvet, şiddet), Pehlevice zor, Ermenice zaur, Beluçça zor şekliyle biniyor. Şemseddin Sami’nin, zoraki sözü için “Rum şivesine tatbîkan teşkil olunmuş amiyane bir lügattir” demesine rağmen zoraki kelimesinin Rumca olmadığı anlaşılıyor.