Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorba

29 Ağustos 2019

     Kuvvete dayalı hakimiyet sağlayan kimse. Kol gücüne dayanarak başkaları üzerinde hüküm ferman olan. Farsça zûr-i bâzû (kol kuvveti/kol gücü) sözünden dönüşmüştür. Farsça ve Osmanlıcada zûr-bâ diye telaffuz edilerek Türkçede zorba şeklinde ifade edilmiştir. Bir kısım sözlüklerde yazıldığının aksine, zorba sözcüğünün Farsça zûrbâz sözcüğünden kaynaklandığını sanmıyorum. Çünkü, zûrbâz, beden ve kol kuvvetiyle birtakım ağır şeyler kaldırmak gibi oyunlar sergileyen cambaza denir. Zorba (<Farsça zûr-bâ<Farsça zûr-bâzû) ise, cebir kullanarak başkasının hakkını gasp edene denir. Buna karşılık, zorbâz (<Farsça zûr-bâz) kuvvetli olduğunu başkaları üzerinde değil de kendince ispatlamaya çalışandır. Bu açıdan Farsça bâzî (oyun) ile bâzû (kol, pazı) da birbirine karıştırılmaması gerekir.  Farsça zûr-bâ sözcüğü; Türkçe, Azerice ve Kürtçe zorba; Uygurca zorğa diye telaffuz edilmektedir.