Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Züğürt

9 Mart 2020

     Parasız pulsuz, meteliksiz olan kimse. Türkçeye yakın olan dillerde züğürt ve benzeri söz kullanılmamaktadır. Kürtçede zıgurt ‘bekâr, beş parasız olmak, işsiz güçsüz kimse; züğürt‘ karşılığında ifade edilmektedir. Aynı dilde zıgurti (=züğürtlük) sözü de bulunmaktadır. Arapça, Farsça ve Ermenice sözlükleri karıştırdığımda züğürt ya da buna benzer bir söz bulamadım. O nedenle, Sanılanın aksine Türkçeye Ermeniceden değil, Kürtçeden geçmiş olabileceği kanısındayım. Kürtçenin Behdinan lehçesinde zıgurt sözü, ‘bekâr’ kimselere denilmektedir. Özgün şekliyle (zıgurt) Kürtçede bulunan bu sözün, buradan mücavir alanlara yayıldığı kanısındayım. Züğürt sözü, Ermenice dzakh (=sol) sözcüğünden gelmiş olamaz. Ayrıca, Ermenice tsaxort (=şom) sözüne de bağlanamaz. Bulgarcada karşılaşılan zjurt (zyurt: ‘yoksul’) şekli Türkçeden intikal etmiş olsa gerektir. Kürtçeden Arapçaya geçerek bu dilde zugurt şekli söz konu edilmekle birlikte, Arapçada belirtilen kelimenin yaygın bir kullanımı bulunmamaktadır. Bir ata sözünde “Züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir” denilmektedir. Karacaoğlan bir şiirinde “Karac’oğlan züğürt düşmüş geziyor/Gören âşıkların bağrın eziyor” demektedir.