Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zula

23 Haziran 2020

     Gizli, saklı yer. Türkçede zula etmek, ‘gizlemek, saklamak, çalmak’tır. Yunanca zoula (=kaçak, gizli) sözü kullanılıyor. Yunanca ḥáno ḥáti stezoula (=saman altından su yürütmek, zuladan iş becermek) deyimi dile getirilmektedir. Yunanca zoula kelimesinin, Yunanca zouló (=ezmek, sıkmak, baskılamak, buruşturmak, yamultmak) sözünden türetilmiş olması bir olasılıktır. Yunanca zouligma (=ezme, sıkma, çiğneme; ezik) sözü de aynı kökendendir. Anadolu Rumlarınca da zoula (=hile, küçük sahtekârlık, aşırma) sözü biliniyordu. Bu sözün Arapçadan kaynaklanan zula (=gizli yer; gölgeli veya karanlık yer) kelimesinden ayrı karşılıklarla da ifade edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, zula kelimesinin Arapça zull (=gölge) sözüyle bağlantılı olduğu kanısındayım. “Zulamdaki mahzun resim haberin var mı?” (Ahmet Arif).