Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zula

23 Haziran 2020

     Gizli, saklı yer. Türkçede zula etmek, ‘gizlemek, saklamak, çalmak’tır. Yunanca zoula (=kaçak, gizli) sözünden gelmektedir. Yunanca ḥáno ḥáti stezoula (=saman altından su yürütmek, zuladan iş becermek) deyimi kullanılmaktadır. Yunanca zoula kelimesinin, Yunanca zouló (=ezmek, sıkmak, baskılamak, buruşturmak, yamultmak) sözünden türetildiği anlaşılmaktadır. Yunanca zouligma (=ezme, sıkma, çiğneme; ezik) sözü de aynı kökendendir. Anadolu Rumlarınca zoula (=hile, küçük sahtekârlık, aşırma) sözü kullanılıyordu. Türkçeye Yunancadan geçti.