Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zünnar

25 Mart 2023

     Keşişlerin bellerine bağladıkları kuşak. Arapça zunnār (=keşiş kuşağı) sözünden. Bu söz Eski Yunanca zōnári (=küçük kuşak) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca zóni  (=kuşak, kemer; bölge, mıntıka) ve zónion (=kadınların küçük kemeri) sözcüklerine dayanmaktadır. Aynı dilde zónnúō (=kuşatmak, etrafını sarmak) yükleminden kaynaklanmaktadır. Fransızca zone (=kuşak; bölge, mıntıka) sözü Latince zōna (=kuşak, kemer; mıntıka) sözcüğünden alınmadır. Latince zōna ise Eski Yunanca zóne (=kuşak, kemer) sözcüğünden alınmadır. Yeni Yunancada da zóni (=kuşak, kemer; bölge, mıntıka) sözcüğü kullanılıyor. Fatih Sultan Mehmet,  Avni mahlasıyla şu beyiti yazmıştır: Bir Firengî kâfir olduğun bilürdi ‘Avniyâ /Belün ü boynunda zünnâr ü çelîpâyı gören (Dîvân, 61/5) “Ey Avnî; beline kuşandığın zünnarı ve boynuna astığın haçı görenler, senin de bir Frenk kâfiri olduğunu zannederdi.”