Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Züppe

6 Temmuz 2021

     Söz, davranış ile kılık ve kıyafette toplumun geleneksel adabına aykırı davranan. Aynı karşılıktaki Kürtçe zũppe sözünden aktarılmış olabilir. Kürtçe zũppetî (=züppelik) ve zũppe bun (=züppeleşmek) gibi sözler de kullanılıyor. Bir kısım komşu dillere de geçmiştir. Bu durum söz konusu sözcüğün o dillerden kaynaklandığını kanıtlamaz. Ayrıca İtalyanca zoppo (=topal, aksak) sözünden gelmiş olamaz. Fransızca jupe (=etek) sözcüğüyle de ilişkilendirilmesi güçtür. Bu kelimenin Yunanca olduğuna dair açıklamalar da sehven yapılmış sayılmalıdır. Züppe kelimesinin Bir kısım Batı Dillerinden geldiği yönündeki açıklamalar da dayanaksız kalmaktadır. Eski İranî Dillerden kaynaklanan sıpa sözcüğüyle olan ilişkisinden emin değilim.