Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Züppe

19 Şubat 2022

     Giyinişte ve söz söyleyişte toplumun gülünç ve yadırgadığı aşırılıklarda bulunan. Yunanca giápes (=züppe) sözüyle biliniyor. Ayrıca Yunanca snopi, İngilizce, Romence, Rusça, Ermenice, Fransızca, İtalyanca snob, Almanca Snob, İsveççe ve Norveççe snobbGürcüce snobi sözleri de ‘züppe’ karşılığında biliniyor. Bu sözlerin züppe sözcüğüyle fonetik açıdan benzerliği dikkati çekmektedir. Buna rağmen, züppe sözcüğünün cumhuriyet döneminde Türkçede kullanıldığı belirleniyor. Aynı karşılıkta Kürtçe zũppeKürtçe zũppetî (=züppelik) ve zũppe bun (=züppeleşmek) gibi sözler de kullanılıyor. İtalyanca zoppo (=topal, aksak) sözünden gelmiş olamaz. Fransızca jupe (=eteklik, etek) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir. Buna karşın, Flamanca jobbe (=görgüsüz, bilgisiz) sözüyle bağlantılı olması mümkündür. Türkçeye yakın dillerde züppe sözcüğü bulunmuyor.