Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar

8 Mayıs 2020

     Ağaç. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk (>darağacı). Farsça ve Kürtçe dar (=ağaç), Sanskritçe dāru (=kütük, odun, ağaç, tahta) ve dārumaya (=odundan yapılma), Avestaca dāuru (=odun), Pehlevice dār veya dārin (=ağaç, odun); Eski Yunanca drymós (=meşe ormanı), drynos (=meşe) ve drys (=Zeus adına kutsanan meşe ağacı), Eski Farsça dāru (=odun), Farsça durūk (=ince ahşap), Gotça triu (=odun, ağaç), Beluçça dar (=ağaç) olarak bilinmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere ‘ağaç’ karşılığındaki dar sözü, Avestaca dāuru (=odun) ve Sanskritçe dāru (=ağaç, kütük) kelimelerinden gelmektedir.

     Türkçeye yakın dillerde genellikle ağaç sözü yer almaktadır. Bununla birlikte, Özbekçe ve Uygurca däräḥt şekli telaffuz edilmektedir. Rusçada ise ‘ağaç’ karşılığında derevó denilmektedir