Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar

8 Mayıs 2020

     Ağaç. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk (>darağacı). Farsça ve Kürtçe dar (=ağaç), Sanskritçe dāru (=kütük, odun, ağaç, tahta) ve dārumaya (=odundan yapılma), Avestaca dāuru (=odun), Pehlevice dār veya dārin (=ağaç, odun); Eski Yunanca drymós (=meşe ormanı), drynos (=meşe) ve drys (=Zeus adına kutsanan meşe ağacı), Eski Farsça dāru (=odun), Farsça durūk (=ince ahşap), Gotça triu (=odun, ağaç), Beluçça dar (=ağaç) olarak bilinmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere ‘ağaç’ karşılığındaki dar sözü, Avestaca dāuru (=odun) ve Sanskritçe dāru (=ağaç, kütük) kelimelerinden gelmektedir.

     Türkçeye yakın dillerde genellikle ağaç sözü yer almaktadır. Bununla birlikte, Özbekçe ve Uygurca däräḥt şekli telaffuz edilmektedir. Rusçada ise ‘ağaç’ karşılığında derevó denilmektedir